باب علم

دروازه ای به سوی دانش و بینش ایرانی-اسلامی

باب علم

دروازه ای به سوی دانش و بینش ایرانی-اسلامی

باب علم
طبقه بندی موضوعی

🌹🌻 بسم الله الرحمن الرحیم 🌼🌷

 

با سلام

فیلم های آموزش علوم تجربی هشتم به صورت فصل به فصل (برگرفته از کانون قلم چی) در این صفحه قرار داده شده است و به مرور بر تعداد آن افزوده خواهد شد.

شما می توانید با کلیک رو گزینه دانلود آن ها را دریافت کنید.

 

 

فصل اول

مخلوط وجداسازی مواد

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم زینب عمادیان

حجم: 21.84 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای الیاس مصفایی خمامی

حجم: 50.11 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم مرجان محمدی دوگاهه

حجم: 26.84 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 55.42 مگابایت

دانلود

 

نمونه 5

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 55.42 مگابایت

دانلود

 

نمونه 6

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 82.83 مگابایت

دانلود

 

فصل دوم

تغییر های شیمیایی

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم زینب عمادیان

حجم: 24.85 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای الیاس مصفایی خمامی

حجم: 46.85 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم مرجان محمدی دوگاهه

حجم: 23.72 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 26.16 مگابایت

دانلود

 

نمونه 5

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 34.57 مگابایت

دانلود

 

فصل سوم

درون اتم

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای الیاس مصفایی خمامی

حجم: 38.20 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم مرجان محمدی دوگاهه

حجم: 26.86 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 29.51 مگابایت

دانلود

 

فصل چهارم

تنظیم عصبی

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای حمید چراغیان

حجم: 33.20 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 42.01 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: جناب آقای غلامعلی حسن پور

حجم: 49.28 مگابایت

دانلود

 

فصل پنجم

حس و حرکت

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای حمید چراغیان

حجم: 19.69 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 41.60 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: جناب آقای غلامعلی حسن پور

حجم: 55.77 مگابایت

دانلود

 

فصل ششم

تنظیم هورمونی

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم شبنم روشنی

حجم: 15.29 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 23.39 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: جناب آقای غلامعلی حسن پور

حجم: 46.30 مگابایت

دانلود

 

فصل هفتم

الفبای زیست فناوری

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 46.05 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای غلامعلی حسن پور

حجم: 37.70 مگابایت

دانلود

 

فصل هشتم

تولید مثل در جانداران

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم شبنم روشنی

حجم: 15.43 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 25.79 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: جناب آقای غلامعلی حسن پور

حجم: 44.40 مگابایت

دانلود

محمد مهدی ابراهیمیان