باب علم

دروازه ای به سوی دانش و بینش ایرانی-اسلامی

باب علم

دروازه ای به سوی دانش و بینش ایرانی-اسلامی

باب علم
طبقه بندی موضوعی

🌹🌻 بسم الله الرحمن الرحیم 🌼🌷

 

با سلام

فیلم های آموزش علوم تجربی نهم به صورت فصل به فصل (برگرفته از کانون قلم چی) در این صفحه قرار داده شده است و به مرور بر تعداد آن افزوده خواهد شد.

شما می توانید با کلیک رو گزینه دانلود آن ها را دریافت کنید.

 

فصل اول

مواد و نقش آن ها در زندگی

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 16.19 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 28.79 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

کل فصل

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 95.14 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

کل فصل

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 66.24 مگابایت

دانلود

 

فصل دوم

رفتار اتم ها با یکدیگر

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 40.75 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 32.80 مگابایت

دانلود

 

فصل سوم

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 17.33 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای سهیل درویشی

حجم: 96.23 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم فاطمه شاهی

حجم: 20.14 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

آمادگی آزمون 6 آذرماه

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 77.65 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

آمادگی آزمون 22 آبان ماه

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 90.63 مگابایت

دانلود

 

فصل چهارم

حرکت چیست

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای مهدی رحیمی موسوی

حجم: 50.12 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم خدیجه سجادی

حجم: 25.50 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم زینب وکیل

حجم: 53.03 مگابایت

دانلود

 

فصل پنجم

نیرو

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای مهدی رحیمی موسوی

حجم: 35.04 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم خدیجه سجادی

حجم: 20.95 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: جناب آقای سهیل درویشی

حجم: 86.95 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

مدرس: جناب آقای سهیل درویشی

حجم: 53.58 مگابایت

دانلود

 

فصل ششم

فشار و آثار آن

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم خدیجه سجادی

حجم: 44.17 مگابایت

دانلود

 

فصل هفتم

ماشین ها

 

نمونه 1

مدرس: جناب آقای مهدی رحیمی موسوی

حجم: 29.75 مگابایت

دانلود

محمد مهدی ابراهیمیان