باب علم

دروازه ای به سوی دانش و بینش ایرانی-اسلامی

باب علم

دروازه ای به سوی دانش و بینش ایرانی-اسلامی

باب علم
طبقه بندی موضوعی

🌹🌻 بسم الله الرحمن الرحیم 🌼🌷

 

با سلام

فیلم های آموزش علوم تجربی هفتم به صورت فصل به فصل (برگرفته از کانون قلم چی) در این صفحه قرار داده شده است و به مرور بر تعداد آن افزوده خواهد شد.

شما می توانید با کلیک رو گزینه دانلود آن ها را دریافت کنید.

فصل اول

تجربه و تفکر

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم خدیجه سجادی

حجم: 9.09 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم رضوان اسدی

حجم: 18.65 مگابایت

دانلود

 

فصل دوم

اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم خدیجه سجادی

جلسه اول

حجم: 12.44 مگابایت

دانلود

جلسه دوم

حجم: 13.76 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای مهدی رحیمی موسوی

حجم: 33.92 مگابایت

دانلود

 

فصل سوم

اتم ها الفبای مواد

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم زینب عمادیان

حجم: 31.65 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای الیاس مصفایی خمامی

حجم: 35.24 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 29.01 مگابایت

دانلود

 

نمونه 4

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 29.45 مگابایت

دانلود

 

نمونه 5

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 36.81 مگابایت

دانلود

 

فصل چهارم

مواد پیرامون ما

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 18.58 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 12.58 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 41.39 مگابایت

دانلود

 

فصل پنجم

از معدن تا خانه

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 16.20 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 17.25 مگابایت

دانلود

 

فصل ششم

سفر آب روی زمین

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 13.73 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: جناب آقای اصغر کوهی

حجم: 35.92 مگابایت

دانلود

 

نمونه 3

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 42.21 مگابایت

دانلود

 

فصل هفتم

سفر آب درون زمین

 

نمونه 1

مدرس: سرکار خانم مژگان خانی زاده

حجم: 26.33 مگابایت

دانلود

 

نمونه 2

مدرس: سرکار خانم فیروزه حسین زاده

حجم: 40.72 مگابایت

دانلود